omställning
Rapport Grundkurs i Omställning för kulturskapare i Halmstad 2015 eller ‘Kultur som pedagogiskt verktyg för en hållbar utveckling’

Världen är i förändring. Ekosystemen sätts ur balans, lättillgängliga energiresurser sinar och vi har ett ekonomiskt system i gungning.

För att stötta Hallands kulturskapare erbjöd vi en 2-dagars utbildning i Omställning. Vi vill skapa lokal resiliens med stärkta/nya nätverk och ett gemensamt ordförråd. Vi hoppas att utbildningen kan vara ett frö som gror till ett fantastiskt nätverk av kulturskapare som tillsammans kan berätta historien som ger oss alla en positiv framtidsbild.

Kursledarna – Ylva Lundin, Emilia Rekestad och Jesaia Lowejko,  var tydliga, pedagogiska och inspirerande! Kursen blev kreativ, lekfull och opretantiös. Vi lärde oss Varför, Vad, Hur och Var vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. Vi tog del av vilka utmaningar vi står inför när det gäller klimat, energi och ekonomi och hur vi skulle kunna börja den positiva förändringen.

Helgen började med att deltagarna fick en helhetsbild av utmaningarna vi står inför. Sedan spenderades resten av helgen till att smaka på olika metoder som man kan arbeta med för att möta framtiden på ett kreativt vis, med lust och vilja som drivkraft. Gemenskap, resiliens, samarbete och inkluderande var ord som användes genomgående under helgen. Ett av de sista momenten var att börja sätta samman en egen ‘Action plan’, alltså att se över hur man genomtänkt går vidare med sina tankar.

Deltagarna var delaktiga och inspirerande och skapade en fin gemenskap trots att vi inte alla kände varandra från början. Upplevelsen av faktiskt hopp om framtiden  tror jag var gemensam när helgens övningar var över. Vi gick alla hem med en stark vilja till samarbete och gemenskap. Många praktiska ideér om hur vi alla  går vidare, både i sitt enskilda kreativa arbete och i samarbetsform dök upp.

Mer om kursledarna och innehållet i själva grundkursen kan man läsa om påomställning.net

tillsammansskapande

Kursen utfördes i Dramalogens lokaler i Halmstad. Platsen passade syftet bra. Dramalogen är en grupprocess inom kultur och entreprenörskap. Bland annat erbjuds en kulturentreprenörskurs. Lokalerna fylls av frilansande verksamhet och är en levande plattform för kultur i Halmstad.

Maten, deltagarnas gemensamma bränsle, var väldigt uppskattad. Ekoteket i Halmstad levererade en glutenfri veganmeny för att skapa en inkluderande känsla även kring maten. (Alla ska kunna och vilja äta allt som serveras.) Ekoteket utgår från lokalt producerade ekologiska råvaror och kompletterar med övriga ekologiska produkter. Ett gott omställningsexempel!

Helgen arragerades av Hela Sverige ska leva i Halland med stöd från Region Hallands kulturförvaltning och ABF i Halland i samarbete med Teater Halland och Riksteater Halland.

Deltagarna betalade en anmälningsavgift på 200 kr men i övrigt var kursen och maten kostnadsfri för alla deltagande, detta för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.

Fler bilder från helgen kan man hitta här.

blomma

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.