tomater

Nu är det dags! På lördag kan man inspireras till att så ett frö på Medborgarservice i Andersberg, Halmstad.
Jag har i egenskap av styrelsemedlem i Hela Sverige Ska Leva/Halland bjudit in en inspirerande föreläsare vid namn Anders Kjellsson som är en  landskapsingenjör från SLU Alnarp, trendspanare och trädgårdsmästare. Han visar och berättar om hydroponisk odling, alltså hur man kan odla utrymmessnålt utan jord. Läs mer om honom och hans projekt på Frodas.

Resten av programmet är inte heller fy skam.

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.