omställningkursförkulturskapare

Kultur som pedagogiskt verktyg för en hållbar utveckling

Världen är i förändring. Ekosystemen sätts ur balans, lättillgängliga energiresurser sinar och vi har ett ekonomiskt system i gungning.
För att stötta Hallands kulturskapare erbjuder vi en 2dagars utbildning i Omställning. Vi skapar lokal resiliens med stärkta/nya nätverk och ett gemensamt ordförråd.
Vi hoppas att utbildningen kan vara ett frö som gror till ett fantastiskt nätverk av kulturskapare som tillsammans kan berätta historien som ger oss alla en positiv framtidsbild.
Vi lär oss Varför, Vad, Hur och Var vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. Vi lär oss vilka utmaningar vi står inför när det gäller klimat, energi och ekonomi och hur vi skulle kunna börja den positiva förändringen.

Kursledare är Ylva Lundin, Emilia Rekestad och Jesaia Lowejko.
Läs mer om kursen och kursledarnas presentationer på www.omställning.net/kurser
16­ – 17 maj på Dramalogen i Halmstad

Frågor och anmälan till hanna.hallen(at)gmail(punkt)com
Anmälningsavgift 200 kr till Hela Sverige Ska Leva/Hallands plusgiro 1918849-9 senast måndag 13 april!
Kursen är i övrigt kostnadsfri, lunch och fika ingår.

facebookevent
pdf-inbjudan: omställningskurs_för_kulturskapare_halmstad

Varmt välkomna!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.