I samband med att Studiefrämjandet arrangerade framtidsveckan i Göteborg hölls det även en nationell omställningskonferens en spännande helg i oktober.

Ett brett program bjöds under lördagen med flera seminarier. Bland annat kunde man höra Frances Northrop tala om REconomy-projektet hon arbetar med i Transition Town Totnes: ‘Local action can change the world’ – från ideella krafter till arbetskraft. Hon talade bland annat om hur vi behöver skapa arbeten utifrån våra faktiska behov, som till exempel solceller, alternativ energi, byggmaterial, saluhall för lokal handel. Hon berättade om hur de låtit pigga nyföretagare pitcha sina idéer (tänk en snäll version av ‘Shark tank’) för kommunen och andra investerare. Det som kan lösas lokalt ska lösas lokalt.

Frances Northrop - REconomy

Pella Thiel pratade om Common Cause – Hur kan man bredda, fördjupa och upprätthålla engagemang i frågor som överskrider egenintresse? Teorin baserar sig på att våra värderingar påverkar våra attityder som i sin tur påverkar vårt beteende. Hon berättade om Kulturforskaren Shalom Schwartz sammanfattning kring mänsklighetens 58 grundläggande värderingar och motsättningarna dem emellan (välvilja i motsats till prestation till exempel) och hur vi förstärker de inre värderingarna genom att påminna om dem.

58 värderingar

 

Den nybildade föreningen Omställningsnätverket hade sitt första årsmöte under söndagen. Och inför det hölls ett Open Space där frågeställningen vi fick var ‘Hur kan vi vara katalysator för omställningen i Sverige?’ Open Space hölls under förhoppningen att fler arbetsgrupper skulle skapas. Så var också fallet och ett nationellt Sambruksnätverk bildades bland annat med två halländska representanter – Liselotte Abel från Sörby i Falkenberg och Rune Forssén från  Gunnarsjö sambruk i Varberg.

Nätverket har sedan det bildades i november förra året bland annat skapat en ny hemsida för nätverkande och informationsdelning. Flera utbildningar för omställare har arrangerats runt om i landet och fler är på gång genom att man även utbildar utbildare!

Helgen var spännande med intensiva samtal, nya möten och friska idéer.
Nästa nationella Omställningskonferens kommer att hållas i samband med Framtidsveckan  i Malmö den 8-10 maj 2015.

Läs mer på nätet!

Omställningsnätverket

mer om REconomy på engelska

Food Link Totnes

Common Cause

Facebook: gemensam sak

konstnär Ida Westberg

Fler bilder från helgen hittar ni på min flickr.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.