I december fick jag äran att hålla i en workshop för Hallands konstmuseums museiklubb. Vi höll till på Dramalogen och jag pratade om hur man berättar med bilder. Alla barnen gjorde varsin enkel seriestrip av en berättelse de själva kom på. Först blyerts sedan flytande tusch. De fick  prova stålspets och olika sorters penslar.
Det är himla roligt att förmedla mina egna arbetsmetoder. De sitter ju liksom bara där i huvudet. Men hur går det till egentligen? När jag måste berätta för andra är det spännande att se på mina metoder och tankeverktyg utifrån.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.