Välkomna på en Introduktion till Permakultur:
Pemakultur är ett designverktyg som används för att skapa hållbara miljöer. Permakulturen har en tydlig etik och är full av teoretiska kunskaper som vävts samman till ett världsomspännande koncept som miljoner människor använder och lever efter.
Klara från Gemeko i Göteborg kommer under kvällen att ge oss en god inblick i vad Permakultur är för något.

Vi ses tisdagen den 6 november, kl 17.00 – 21.00 i Festsalen, Medborgarservice på Andersberg i Halmstad.

Omställning Södra Halland, Studiefrämjandet och Länsbygderådet arrrangerar.
Anmäl er gärna via mejl till mej (hanna.hallen@gmail.com).
& en länk till facebookeventet.
Bjud gärna in vänner ni tror är intresserade!
gratis inträde.
Välkomna!

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.