Vi syr för hand i lugn och ro. Vi varvar ner i med nål i handen och skapar nytt liv i utslitna plagg. Vi använder naturmaterial (för att undvika spridning av mikroplaster) och upptäcker nya textila egenskaper. Lite fika och nya bekantskaper gör pysslet extra kul.

Vi behöver tillfredsställa våra vardagliga behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Detta gör vi bland annat genom att konsumera både mindre & medvetet. Vi återtar förlorad kunskap (‘reskilling’), alltså samlar kompetens i hur man klarar vardagslivet utan fossil energi för en hållbar framtid.
Dramalogens mobila syjunta kommer att dyka upp på olika platser och i olika sammanhang under hela hösten. Håll koll på mina och Dramalogens sociala medier.
Häng på när du kan!

Butik Selected by Ella
 onsdag 20 september, kl 13-15
Ateljé Rektorsexpeditionen 27 september, 17-20
Dramalogen en eftermiddag v 42
Ekodag på biblioteket lördag den 28 oktober
Café Strandgatan 20 en vardag v 45,  kl 11-14

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.