Jag har flyttat hela min gamla blogg till det här egna (sub-)domänet där jag har lite mer utrymme att leka med wordpress.org och fylla ut med en liten portfolio. Välkomna att klicka runt.

I moved my whole old blog to this new (sub-)domain.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.