cabbage

Täckodling innebär att man täcker jorden kring sina plantor med ett tätt skikt av organiskt material (25-30 cm tjockt). Det kan vara hö, halm, gräsklipp, papper eller de ogräs som kommit upp. (Var noga med att lägga rötterna utåt så att de torkar i solen och att försöka ta ogräsen innan de börjar fröa.)

Syftet är att göra maskarna glada, bevara fukten i marken, att förbättra fertiliteten då materialet ‘direktkomposterar*’ och att minska ogrästillväxt. Täcket skyddar även mot att den värdefulla översta lagret av jord blåser eller rinner bort vid kraftiga väder och vintrar.

Ett enkelt sätt att odla potatis med hjälp av täckodling är att lägga potatisen direkt på förra årets täckbädd för att sedan fylla på med ett färskt lager täckmaterial. När potatisen sedan är klar att plockas upp sticker man bara händerna genom täcket.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte trampar på sina täckbäddar. Poängen är att växterna själva luftar jorden och ingen direkt luckring behövs.

Täckodlingens bästa kompis är myskankor, som gillar sniglar.

På Alternativ kan man läsa lite mer om permanent täckodlingAllt om Trädgård har en artikel här och på Odla.nu kan man också få tips.

*) Direktkompostering kan också innebära att man gräver ner färskt komposteringsmaterial, ganska djupt, direkt i rabatten.

snö

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.