På måndag ska vi ta ett första steg mot stadsodling i Halmstad.

Att använda obrukade ytor i städer för att odla grönsaker, örter, ätbara växter och buskar är ett sätt att visa att det är dags att vända utvecklingen tillbaks till egen försörjning och lokalt oberoende.
Vill du vara med och bolla idéer kring att starta odlingsprojekt i de centrala delarna av Halmstad? I så fall är du välkommen på ett möte där vi diskuterar möjligheterna till detta.

Vi bjuder på fika.
Kulturparadiset, Fiskaregatan 14
Måndag 9/9, kl. 18.00

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.