‘Permakultur som designsystem innehåller inget nytt. Permakultur organiserar det som alltid existerat på ett sätt som sparar energi eller till och med genererar mer energi än det förbrukar. Det som verkligen är nytt, och ofta blir förbisett, är att system för mänsklig bosättning, baserat på sunt förnuft är i sig självt revolutionerande.’
– Bill Mollison

Permakultur är ett positivt och globalt erkänt designverktyg som bygger på  etiken om att vårda vår jord och människorna på den, bland annat genom att  begränsa vår konsumtion. Med hjälp av de uttalade principerna kan man se över sitt eget ekosystem. Begreppet myntades av läraren/författaren/forskaren Bill Mollison och ekologen David Holmgren i Australien på 1970-talet, som en reaktion på det industriella jordbruket. Idéerna är inspirerade av den japanske bonden och filosofen Masanobu Fukuoka som bland annat skrivit boken ‘One straw revolution’.
Om man vill veta mer om permakultur så finns det enorma nätverk, böcker och filmer på engelska. På svenska är informationen tyvärr något begränsad, men det finns en nationell förening och det organiseras även en del kurser runt om i Sverige för de som vill lära sej principerna.
Ett par tankar kring permakultur-odlandet handlar om att inte plöja jorden utan istället använda sej av ‘direktodling‘ (mulch) och samodling av olika plantor för att bland annat undvika ohyra och uppmuntra pollinering.
Robert Hart var en permakultur-förebild i Storbrittanien, där han började med att skapa en skogs-trädgård (‘forest garden’) åt sig själv och sin bror, där allt som växer är ätbart.
Sepp Holtzer är en österrikisk bonde och författare som tagit till sig principerna och odlar bland annat apelsiner i Alperna.

Rob Hopkins inspirerades av permakulturidéerna när han utvecklade transitions-rörelsen eller omställningsrörelsen  (‘Transition movement’) i Kinsale, Irland och Totnes, England under 2000-talet.

 Permaculture is a great idea, but sadly not much info can be found in swedish.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.