Stora båtar, regn, musik och konst. Sommarens största evenemang i hemstan exploderade och gick över. Vår utställning blev fin och jag hade kul.
Hallandsposten skrev om oss och jag pratade med Radio Halland. (Men min kamera tar inte bilder inomhus tyvärr.)

blått hjul

segel

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.