För att bejaka moderskapet, istället för att beklaga de baksidor det kan ha på en mammas karriär, tänkte jag från och med år 2017s början ta ett konstnärligt residens i just detta.
An artist residency in motherhood

Jag utgår från manifest och struktur utvecklat av konstnären Lenka Clayton.

arim_logo

 

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.