För tillfället arbetar jag i ateljén inför en samlingsutställning på Halmstads konsthall. Jag har blivit inbjuden att medverka i en utställning med lokala konstnärer. 3 konstnärer, i 3 veckor, 3 gånger efter varandra. Under perioden 29 mars – 16 april ställer jag ut tillsammans med Lars Bylund och Ulf Hansson.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.