Nu hänger våra grejer på konsthallen i Halmstad! Har du möjlighet, gå å kolla innan den 16 april.
Man kan läsa om utställningsserien i hallandsposten och se bilder från vernissagen på Facebook.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.